StraightLine (Dej- og konditorfryser/køler -34°C / +12°C)

Dine udbytter:
- Ensartet brødkvalitet
- Løn- og driftsomkostningsreduktion
- Opbygning af lagerbeholdning til minimum en uges forbrug
- Fleksibilitet hele ugen
- Rationel dejproduktion
- Effektiv udnyttelse af produktionsudstyr
- Omlægning af løntunge nattetimer til dagtimer
- Leveres skræddersyet efter dit behov

Indfrysning & lager :
Temperatur: -34° / +12°C
Relativ fugtighed:  82 / 90 %

 Rekvirer tilbud
Navn
Adresse
By
E-mail
Telefon
Evt. bemærkning:
Antispam:
18% energibesparelse med SupraCooler

Standard i SupraLine og StraightLine. Option alle øvrige anlægstyper
Brænder du penge af på el-regningen?

Dit udbytte med SupraCooler frysesystem:

- 33% bedre udnyttelse af fordamper
- Mindre isophobning på fordamper
- Mindre energibehov ved afrimning 
af fordamper
- Mindre driftstid på kompressor
- Større kølekapacitet 

= minimum 18% energibesparelse


   
Oversvømmet fordamper =
fugtighed på 82 til 90% RF
PAT NO. DK174179 SupraCooler
Normal fordamper = 
fugtighed på 50 til 70% RF
TRADITIONELT FRYSESYSTEM
med termoventil

SupraCooler lagerklima

Standard i SupraLine. Option i alle øvrige anlægstyper

- SupraCooler er et patenteret system
- Et sikkert, optimalt klima for produkterne med ca. 90% luftfugtighed i både lager- og indfrysningsfasen, derfor ingen udtørring af lagrede deje under daglig indfrysning af nye deje.
- Minimum 18% energibesparelse

Sammeligning mellem et traditionelt kølesystem med termoventil og Lillnords SupraCooler system
1) Lagerklima med traditionelt kølesystem med termoventil = udtørring
2) Lagerklima med SUPRACOOLER = Ingen udtørring
3) Luftens massefylde og vandindhold ved 760mm Hg samt dugpunktstabel
4) Dugpunktstabel i °C
5) Termoventil
6) SupraCooler
7) Trykfordelervæg sikrer ensartet indfrysning og ingen isdannelse i rummet.
 
  Normal fordamper = 50 til 70% RF
TRADITIONELT FRYSESYSTEM
  Oversvømmet fordamper = fugtighed 82 til 90% RF
PAT NO. DK174179

200-trins, intelligent blæserregulering

Option i LuxLine. Standard i alle øvrige anlægstyper

 
200-trins pulserende
lufthastighedsregulering

Det er nødvendigt at føre luften så skånsomt og jævnt som muligt hen over de sensible dejstykker for ikke at udtørre dem. Dette opnås med bl.a., luftledeplader / trykfordelervæg og et nedsænket loft.
Det afgørende parameter er imidlertid vores intelligente lufthastighedsregulering, som alt efter behov kalkulerer / regulerer lufttilførelsen i 200 trin.
I modsætning hertil står de traditionelle anlægs 2 eller 3 trin. Den behovsstyrede regulering bidrager også til at sænke energiforbruget og forhindre udtørring af dejprodukterne.

 

 

Computerstyring

Option i LuxLine. Standard i alle øvrige anlægstyper

Du styrer teknikken!

Lillnord køleteknik hjælper dig med at tjene penge, mens du sover, og tilsvarende enkelt er det at styre anlæggets drift. Med få tryk på tastaturet indstillles alle nødvendige parametre. Klartekstmeddelser på displayet bekræfter indtastningerne.
Dag- og ugeprogrammer er altid nemme at finde tilbage til.

Behovsbaseret kuldefordeling
Chokindfrysning med maksimumkapacitet
Lillnord arbejder kke med det gammelkendte, konventionelle chok/lager fastfordelingsprincip
(80/20% eller 85/15%), men opnår en chokindfrysning med maksimumkapacitet ved en temperatur på –36C lufttilførsel samtidig med, at lagertemperaturen holdes konstant på den indstillede temperatur.

Overvågningssystemet

Standard i SupraLine. Option i alle øvrige anlægstyper

Overvågning
Vores usædvanlige og effektive overvågningssystem beskytter dig i videst mulig udstrækning mod produktionssvigt og økonomiske tab
Vi sikrer din produktkvalitet
Et enkelt eller flere anlæg overvåges via PCPIP, GSM-modem eller analogt modem fra Lillnords overvågningscenter (1). Eventuelle fejl meldes automatisk til centret. Her analyseres fejlmeddelelsen (2), og vi finder den for dig gunstigste løsning på problemet. De fleste alarmer skyldes fejlbetjening af anlægget, f.eks. "døren til fryseanlægget er ikke korrekt lukket. "(3)
Ved eksempelvis elektriske fejl ringer vi dig op, så du kan tilkalde din egen elektriker. (3) I andre tilfælde rykker vor kølemotør ud. (4)
Vi kan også, om ønsket, sende en besked som SMS eller e-mail.

Kompressor og kondensator med SupraCooler

Standard i SupraLine og StraightLine
 
Bitzer aggregat
Bitzer - tysk topkvalitetskompressor
Leveres med komplet el-boks inkl. serviceafbryder, motorbeskyttelse, manometer, filter, pressostat, SupraCooler og buskabel.

Bitzer kompressorer er blandt vendens bedste, og dette sikrer en stor drifts-sikkerhed

 


                                                                         

OPTION:
- Støjniveau 45 db(A) ved 5 meter
- Energibesparende
- Inkl. blæserregulering
- Evt. adskilt kompressor og kondensator inkl. automatik for blæserregulering - dog ikke påkrævet for opnåelse af 45 dB(A)(5m)
 
Bitzer kompressor                                                  Bitzer kondensator

OPTION:
Adskilt kompressor og kondensator inkl. automatik for blæserregulering
- Støjniveau 35 db(A) ved 10 meter
- Energibesparende
- Inkl. blæserregulering
   
Bitzer kompressor                              3-kreds Searle kondensator

CO2 kompressorteknologi

Co2 kompressor. Option på alle anlægstyper

Fremtidens mest sikre løsning

Kompressor med naturligt kølemiddel (Co2) gør det muligt at opfylde de danske lovkrav om maskimalt 10 kg HFC-kølemiddel.
Lillnord kan tilbyde sine kunder den nyeste teknologi til kombinerede køle-/ og frostanlæg med Co2 som kølemiddel
Co2 anlæggene repræsenterer den nyeste teknologi indenfor køle- og frostanlæg. Der anvendes kun det NATURLIGE kølemiddel Co2 i anlæggene sammen med luftkølede kondensator.
Anlæggene er derfor miljørigtige og har samtidig det laveste energiforbrug på området

Kvik info.:
- Grøn profil (100% miljøvenligt anlæg)
- Opfylder alle danske og internationale lovkrav til kølemidler
- Kølekapacitet fra 15 til 250 kW (kun et enkelt kølemiddel)
- Frostkapacitet fra 10 til 120 kw (kun et enkelt kølemiddel)
- Ubrændbart sikkerhedskølemiddel
- Høj COP = lavt energiforbrug
- Ingen drivhuseffekt, GWP=1
- Støjsvag udførelse
- Kompakte kompressoranlæg (Fleksibel ramme for nem indpasning i eksistrende maskinrum)
- Ingen krav til zoneklassificering
- Lempelige opstillingskrav
- Ingen kølemiddelafgifter
- Nem at servicere
Co2

Eksempel på varmegenvinding

Kondensatorvarm vinter 220 Kw

Genvindingsandel

0,4 Kw
Drifttimer (frysningssæson) 3000  t / år
Varmegenvinding 264  Mwh
Normal varmepris (fjernvarme) 480  Kr. / mwh
VGV afgift 52,5  Kr. / GJ
Årlig besparelse 88.220,-  Kr. / år
Kondensatorvarme sommer  240 Kw
Genvindingsandel 0,2 Kw
Driftstimer (fyringssæson) 2000 t / år
Varmegenvinding 96 Mwh
Normal varmepris (fjernvarme) 480 Kr. / mwh
VGV afgift 0 Kr. / GJ
Årlig besparelse 46.080,- Kr. / år
Total årlig besparelse på varme 134.300,- Kr. / år

 

Co2 = fremtidens mest sikre køle løsningKunde login